Hetzelfde schuitje

  Publieke organisaties, gemeenten, politie, maar ook onderwijsinstellingen en –toch ook maar weer publiek gemaakt—woningcorporaties, zoeken de buitenwereld op. Er is winst te boeken met het betrekken van burgers, bewoners, ouders, huurders, de stad bij overheidshandelen, de rechtsorde handhaven, leren, bouwen, wonen. Dat ligt ook in de rede als je de aard van de gewenste […]

Radicaal verzet als deugd

‘Radicaal’ heeft als begrip een probleem. Van Dale geeft weliswaar “geheel en al; totaal” maar ook “(als) van een radicaal”. Die radicaal kennen we uit de krant, en zo iemand willen we niet wezen. Toch is een radicaal -ook volgens Van Dale- niet meer dan “iemand die verregaande hervormingen wil”. De stand van de wereld […]

Art, and real life

Artformutations is a project that is subtitled as “when management questions contemporary mutations through art”. Perhaps this subtitle is the core of the project. Questioning what ‘management’, ‘questioning’, ‘contemporary’, ‘mutations’, and ‘art’ are is a prerequisite for discussing the issue the sentence brings together. The proposition that ‘management’, ‘contemporary’, ‘mutations’ actually exist in a validatable […]

Lab-Log – an Account of Working Towards a The Hague Laboratory for Public Affairs

The Hague University for Applied Sciences (THUAS) is deeply involved in developing urban innovation laboratories. In cooperation with the The Hague municipal government currently several ‘InnoLabs’ are operational, experimenting with new approaches of issues ranging from energy transition and circular neighbourhood economies to active citizenship and urban polarisation. As nodes in an urban network the […]

Earth on Doorstep

‘Blijf de aarde trouw. Pleidooi voor een Nietzscheaanse terrasofie’ heet het nieuwste boek van filosoof Henk Manschot. “De aarde is ziek en die ziekte heet de mens,” sprak Friedrich Nietzsche al 150 jaar geleden. Op het ogenblik is de aardse ziekte onderwerp van pogingen om greep te krijgen op symptomen en -in toenemende mate- op oorzaken. […]

De theorie van de praktijk

Den Haag heeft stedelijke innovatie laboratoria. Duindorp herbergt er een van. De gemeente zoekt daar in samenwerking met onder meer de Haagse Hogeschool naar nieuwe manieren om om te gaan met de karakteristieken van dit vroeger vooral door vissers bevolkte deel van de stad. Karakteristieken worden door de buitenwereld beschreven als ‘racisten’ die ‘allochtonen wegtreiteren’. […]

Spelen met controversen

Een onderzoekslunch van het Onderzoeksplatform Connected Learning, op 3 juli aanstaande om 12.30 uur in het Innovation Playground van de Haagse Hogeschool gaat over controversen. Een het spelen daarmee. Haagse stedelijke innovatie laboratoria –InnoLabs– bieden daarvoor de ruimte. In Duindorp bijvoorbeeld, waar het onder meer gaat over de spanning tussen wat buurtbewoners een rechtvaardige woning-toedeling […]

Old school, new school money making

Recently I talked to the CEO of a South African technology firm. She told me about a visionary in her firm who had committed himself to developing technological answers to environmental challenges. “He is exactly what you would want in a firm like ours. However, his dreams started bleeding our company in a way I could not […]