MarijkeMarijke Sybesma is docent op De Haagse Hogeschool sinds 1985. Ze geeft les op de Master Organisatie Coaching op het gebied van organisatiedynamica, collectief leren in organisaties en leerinterventies. Tevens is Marijke werkzaam als programmaleider en docent op de post bachelor opleidingen individueel coachen, teamcoachen en organisatiecoachen. Hierin begeleidt ze professionals zowel op het theoretisch gebied als praktische vaardigheden om het “ambacht” van coaching eigen te maken.

Marijke studeerde andragologie aan de Universiteit van Amsterdam en raakte gefascineerd door het supervisie- en coachvak. Ze heeft op de Haagse Hogeschool, samen met een collega, een supervisieopleiding opgezet en daarop volgde al snel een coachopleiding. Om het vak van coaching verder te professionaliseren heeft ze samen met Marijke Lingsma Stichting Coach! opgericht; een kwaliteitskeurmerk voor coachopleidingen en coaches. Ook heeft ze de basis gelegd voor een nieuw toepassingsdomein op het gebied van coaching nl organisatiecoaching.

Het opzetten van een Master Organisatie Coaching was een logische stap omdat een beroep pas een beroep is als het kan worden onderbouwd met onderzoek.

%d bloggers liken dit: