Wat doe je bij de Haagse Hogeschool?
Ik ben sinds 2001 als docent verbonden aan de opleiding Human Resources Management. In de loop der heeft het onderwijs meer en meer een project-karakter gekregen hou ik mij vooral bezig met thema’s als Vitaliteit en de ‘internationalisering’ van de arbeidsmarkt. Daarnaast verzorg ik meerdere minors.

Wat is je achtergrond?
Van oorsprong ben ik docent Maatschappijleer en Geschiedenis (2e graads). Je kan het je haast niet meer voorstellen, maar toen ik van de Lerarenopleiding kwam in 1986 was er in het onderwijs nauwelijks werk te vinden. Via-via ben ik uiteindelijk bij de FNV terecht gekomen waar ik als scholingsmedewerker en opleider trainingen verzorgde voor de zogenaamde ‘kaderleden’ van diverse vakbonden. Ik heb mij in die tijd min of meer gespecialiseerd in sociaaleconomische thema’s en dat vormde uiteindelijk ook de basis voor mijn aanstelling bij de opleiding HRM. In 2016 ben ik de bachelor Wijsbegeerte afgerond aan de UvA.

Wat doe je voor onderzoek?
In 2019 heb ik binnen de opleiding geëxperimenteerd met theater als werkvorm. Studenten hebben een theaterstuk ontworpen, geschreven en uitgevoerd rond het thema ‘diversiteit’. Ik was nieuwsgierig naar twee aspecten. In de eerste plaats wilde ik weten in hoeverre en op welke wijze theater (of aanverwante vormen) kunnen bijdragen aan het onderwijs. Welke (on)mogelijkheden biedt theater als werkvorm? Wat ‘doet’ het met studenten? Welke ‘leerresultaten’ levert het op? In de tweede plaats wilde ik weten hoe studenten omgaan met ‘vage’ of het zelfs ontbreken van vooraf gestelde beoordelingscriteria. Zijn zij in staat zelf hun eigen beoordelingscriteria te formuleren die tevens van voldoende niveau zijn? De achterliggende veronderstelling was dat de betrokkenheid (en daarmee ook de kwaliteit van het resultaat) van studenten toeneemt naarmate een bepaalde opdracht hen meer mogelijkheden biedt die zelf vorm te geven. Daarnaast wilde ik een beeld krijgen van de ‘impact’ die een dergelijke werkvorm heeft op de collega’s, welke eisen het stelt aan de rol van docent etc.

%d bloggers liken dit: