Wie is Ze?

You are a teacher, zei de handlezer en hij keek omhoog van mijn hand. You are very good in teaching. Zijn vinger langs de lijn die hem dat vertelde. Hij keek me aan en lachte. Ik lachte terug.

Sandra is onderwijskundige, interventiespecialist, matchmaker, kunstenaar en innovatiestrateeg.  Zij werkt in onderwijs, politie en (jeugd)zorg. De beroepsgroepen waar de mens het er het meest toe doet. HeartCore Business. Haar interesse ligt vooral daar waar het systeem uitvalt. Of meer actueel: Het systeem Overeind blijft terwijl de mensen (er) uitvallen. 

Wat doet ze bij de HHS?

Wat ik doe? Nou ik ben zeg maar. Van de Elite Eenheid Sfeer beheer. Omdat het leven in organisaties wel eens heel verdrietig kan zijn. Dan haal ik de stapels papier een beetje van de mensen af. Of we schrijven een liefdesbriefje zomaar tussen de regels van het Serieuze Strategische Plan. Dat je dan een glimlachje krijgt. Ineens vanzelf.

Kunst als mogelijk perspectief om het management te veranderen. En dan niet ten dienste van het management en de organisatie. Dat het nieuwe strategisch beleidsplan dezelfde bedoeling heeft maar dat er nu geen woorden meer staan, maar de ingehuurde visueel notulist alles heeft samengevat in tekeningen en een pakkende video. Dat is het niet dus. 

Ooit leerde ik dat je bedrijfskundige modellen niet op menselijke organisaties kunt leggen. Dat doet iets met waardigheid en beroepstrots . Maar wat draagt dan wel bij? Welk ander discours kan ons helpen? En hoe zorgen we ervoor dat de Kunst vooral (g)een Kunstje is

Sandra combineert haar Leergang Interventiekunde: De Opleiding tot Denkadviseur (E. Feltmann) met de leergang Artist in ResidenCe (S. Janssen) en haar promotieonderzoek Dadaviseren (M. Weggeman) in samenwerking met het lectoraat Change Management.  

Haar onderzoek richt zich op het vraagstuk of en hoe dadavistische interventies bijdragen aan (on) gewenste systeem beweging. En welke (n)iets zij teweegbrengen in de HeartCore beroepstrots van mensen

Ingewikkeld simpel aangezien een dadaviseur geen boodschap heeft aan efficiency. En op basis van inzet van zichzelf – en dus niet op basis van methoden en tech- nieken – een referentiekader en (niet) passende interventies kiest. 

Contact  sandra@onderwijskunst.nl

%d bloggers liken dit: