De troost van imperfectie

Onlangs was ik bij de ‘Nacht van de Imperfectie’ in Fort bij Vechten. Daar werd het boek ‘Imperfecte adviseur’ gelanceerd. Een opmerkelijk boek met praktijkverhalen van ervaren organisatieadviseurs over momenten waarop het ‘mis’ ging. ‘Mis’ in de zin van dat ze helemaal waren vastlopen, geen idee hadden over hoe verder te gaan, en ‘het’ hen gewoonweg […]

Radicaal verzet als deugd

‘Radicaal’ heeft als begrip een probleem. Van Dale geeft weliswaar “geheel en al; totaal” maar ook “(als) van een radicaal”. Die radicaal kennen we uit de krant, en zo iemand willen we niet wezen. Toch is een radicaal -ook volgens Van Dale- niet meer dan “iemand die verregaande hervormingen wil”. De stand van de wereld […]

Gehandicapte(n) congressen

Nu ik wat vaker wetenschappelijke congressen bezoek, lijk ik een bepaald patroon te gaan herkennen. Tijdens de eerste keynote maakt iedereen driftig aantekeningen en lijkt zo’n 90% actief het verhaal van de spreker te willen volgen. Vervolgens zie je tijdens de eerste deelsessies steeds meer laptop- en telefoonschermen op Facebook, Linkedin e.d. ingelogd staan. Na […]

Rentmeesterschap mediageniek?

Inleiding Eerdere blogs gingen over het belang van aandacht voor rentmeesterschap, invulling van het begrip rentmeesterschap en rentmeesterschap in het onderwijs. Terwijl ik daarmee bezig was, hoorde ik het woord ‘rentmeesterschap’ ook letterlijk op tv vallen. Dat gebeurt niet zo vaak. Meestal heeft men het over duurzaamheid. Ik was dus best verrast. In dit blog […]

Art, and real life

Artformutations is a project that is subtitled as “when management questions contemporary mutations through art”. Perhaps this subtitle is the core of the project. Questioning what ‘management’, ‘questioning’, ‘contemporary’, ‘mutations’, and ‘art’ are is a prerequisite for discussing the issue the sentence brings together. The proposition that ‘management’, ‘contemporary’, ‘mutations’ actually exist in a validatable […]

Rentmeesterschap is vakmanschap

Inleiding Het vorige blog heeft hopelijk uw beeld van rentmeesterschap verbreed en verdiept. Misschien heeft het u zelfs aan het denken gezet. In dit blog neem ik u verder mee in de uitkomsten van de workshops die Bert van der Zaag (arbeids- en organisatiepsycholoog) en ik hebben gegeven. Naast dat we benieuwd waren hoe docenten […]