Airbnb Me at THNKFST november 3rd!

Airbnb – great way to share couleur locale and for good money too. Are you renting out your own space there? Or do you HATE your neighbour for doing the same? Now that the new economy has landed in our bedrooms, it’s time we start THNKng about it, FST.

Explore the THNKFST SITE, or go straight here to register! and read more on the debate!

https://i2.wp.com/creja.nl.vps-5224.firstfind.nl/thnkfst.nl/wp-content/uploads/2016/09/plattegrond.jpg

Background in Dutch: a volkskrant-august-17th-2016 article on commercialisation at campsites near Amsterdam. More links on airbnb me to appear here shortly before november 3rd, 1500hrs; do join us then in The Hague!

Less! less! laws of insult? Or more?

It’s on! Yesterday the The Hage district court finally decided after a pre-trial review that the trial of mr. Wilders (for his outragous expressions from March 2014 on Dutch Moroccans) will definitely start on october 31st.

But there is a catch. Mr. Wilders will get an incredible amount of free publicity again during this entire process which is shortly before our upcoming parliamentary elections. So even if he would be judged guilty on one or maybe two of the indictments (of racial insult, incitment to hatred and discrimination), the fact of the process itself will give again ample opportunities for continued corrosive disrespect of co-citizens.

We need additional means to combat these phenomena. In my mind these should also be of a non-juridical kind. But which kind? And how can one argue convincingly for them? If you are interested in thinking these questions through, glance through my presentation re-activating-dignity which I gave during the international philosophical conference on human dignity just the day before. What are your thoughts on this? No reason for philosophy to always arrive as late as Minerva’s owl…

Time for a fashion revolution

fashion-activists

Fashion – after oil – is the second most polluting industry on earth. This is mostly due to the so-called ‘fast fashion’ of the last 10 years: A production and retail system with 10 trend collections per year featuring dresses for 10 euros and t-shirts for even less. 60% of this clothing is thrown away. Where ‘fast fashion’ companies earn on quantity, luxury brands realize huge margins. Both very often produce in sub-contracted factories where human rights are just two words. In both business models, the true human and environmental cost of  fashion is not accounted for.

Time for De Haagse Hogeschool, its team MVO (sustainability and social responsibility) and The Lighthouse, to call their lecturers and students for a fashion revolution. On 10 October, stakeholders from fashion supply chain transparancy, human rights, circular technology and fashion sharing business models got together with staff and students to develop calls to action. As table host with the subject ‘consumerism’, I explored motivations and actions with students and professionals from the field. Consumer actions we came up with include being aware of the addictive character of trend shopping (feeling good when buying, feeling bad again very quickly), exchanging fashion for your own style, asking your online retailer to be transparent about production sites, buying or sharing vintage clothes , buying locally produced fabrics and clothes at local designers and being prepared to wait for a garment to be made. In short: Slowing down fashion for every purse and with everyone finding her/his own pace. To re-evaluate fashion as clothing also check out the film I brought back from our stream ‘Fashion Futures’ at the 8th Art of Management conference this summer (it’s only 7 minutes):

Connected by Clothes https://www.youtube.com/watch?v=VFKvD1pcrJU&feature=youtu.be

 

 

 

@THNK FST: Pub Quiz

pq-1-e1475059268553THE THNK FST PUB QUIZ WILL BILINGUAL (ENGLISH AND DUTCH … AND RUSSIAN, UKRAINIAN OR LATVIAN IF NECESSARY)

Finger food, easy questions, tough ones, internationals, locals, drinks, staff, students, high culture, sports, capitals, THUAS topics, famous babies, useless facts, great prizes, music, evil leaders, and more…

thnklogokleinStaff & students from The Hague University of Applied Sciences: go register at http://www.thnkfst.nl/timetable/event/pub-quiz/

 

 

 

Van school naar superorganisme

Van kinds af aan heb ik al een lichte fascinatie voor dieren zoals bijen en mieren. Zo kunnen mieren 10 tot 50 keer hun eigen lichaamsgewicht dragen. Hoe kan het dat zulke kleine wezens schijnbaar precies weten wat hun rol is binnen het grotere geheel waarvan zijn deel uitmaken? Het straalt tevens een bepaalde harmonie uit. Elk individu uit een kolonie is op zichzelf niet onvervangbaar, tegelijkertijd bestaat de kolonie bij de gratie van de som der delen. Zonder die eendracht zou de kolonie uit elkaar vallen.

In de biologie noemt men dit fenomeen een superorganisme: kleinere organismen die samen werken aan een gemeenschappelijk doel. De relatie met een ‘gewoon’ organisme is niet zo moeilijk te leggen. Wanneer de individuele organen niet meer adequaat functioneren, loopt het organisme als geheel al snel gevaar.

Zou je over een school in deze termen na kunnen denken? Als je af en toe het atrium van de Haagse Hogeschool bekijkt, lijkt de vergelijking met een mierenhoop niet vergezocht:

1920_20151116-mg-53192-lowres

Waar de collectieve missie van een kolonie is om deze voort te laten bestaan, heeft een hogeschool de collectieve missie om professionals af te leveren op de arbeidsmarkt. Net zoals er in een mierenkolonie verschillende rollen zijn, kennen ook scholen een verdeling tussen studenten, docenten, onderzoekers en ondersteunende diensten. Die doen ieder hun eigen ding, en hoewel de paden elkaar soms kruisen, wordt er veelal ook langs elkaar heen geleefd.

Om kruisbestuiving te stimuleren, had de Haagse de onderzoeks- en onderwijsdagen, die vaste rituelen werden. Die dagen hadden als insteek docenten bij elkaar over de schutting te laten kijken, om zo een indruk te krijgen wat voor onderzoek en werk er wordt gedaan bij de verschillende faculteiten. Daarnaast werden gastsprekers zoals Femke Halsema en Daan Rosegaarde uitgenodigd om ons met hun inzichten te verrijken. Helaas bleven de bezoekersaantallen veelal achter. De meeste collega’s gaven aan het al druk genoeg te hebben, en die dagen werden veelal ingezet om achterstallig werk in te halen en stapels tentamens na te kijken.

Enter THNK FST. Het idee achter THNK FST is om de onderzoeks- en onderwijsdag te vervangen met een dag dóór de hogeschool, vóór de hogeschool. Hoewel een klein groepje het initiatief heeft genomen, dienen medewerkers en studenten zelf de activiteiten in het leven te roepen. Dat is wat mij betreft het spannende aan THNK FST: is de gemeenschap van de hogeschool, als collectief, in staat om deze verantwoordelijkheid te nemen? Het risico is dat als niemand een activiteit verzint, er dus ook ‘geen’ THNK FST is. Tegelijkertijd is het zo dat we de vinger naar onszelf zullen moeten wijzen wanneer we vinden dat er te weinig activiteiten waren. Dus niet: “wat heb jij eigenlijk gedaan?”, maar de gewetensvraag: heb ik zelf eigenlijk wel genoeg bijgedragen?

Zoals te verwachten is zorgt deze situatie voor de nodige spanning. Mensen die zeggen wel mee te willen doen, maar niets zelf willen organiseren. Mensen die aangeven dat het ze heel leuk lijkt, maar het te druk hebben. Tja. Dat zijn de symptomen (excuses?) die we ook van de onderzoeks- en onderwijsdag kennen. Het schema met activiteiten wordt elke dag een stukje voller, dat is uiteraard een goed teken.
Bij de bijeenkomsten rondom THNK FST wordt regelmatig de vraag “wanneer is het een succes?” gesteld. Ook dat bepalen we, als hogeschool, zelf. Bij deze dus de uitnodiging aan iedereen die op enige wijze betrokken is bij de HHS: draag je steentje bij en laten we er een er een knalfuif van maken!

@THNK FST: Aula voor Beginners

De aula van De Haagse Hogeschool is een heerlijke plek. Op het podium voel je de warme kleuren en ervaar je de fijne akoestiek. De aula vouwt zich als een zacht deken om je heen.Tegelijkertijd is de aula een intimiderend monster. Groot en indrukwekkend. Een ruimte die je aanstaart en die je klein maakt.

thnklogokleinDe aula is de ultieme verleider. Aantrekkelijk en gevaarlijk. De aula trekt aan en stoot af.

Altijd wel eens willen weten hoe het zou voelen als de aula van jou zou zijn, maar geen behoefte aan een zaal vol priemende ogen?

Dan is Aula voor Beginners wat voor jou.

Aula voor Beginners staat open voor maximaal 10 deelnemers. Een veilige, intieme setting waar je zelf bepaalt wat je wilt ervaren.

Misschien wil je vanaf het katheder spreken, om eens te horen hoe je versterkte stem klinkt. Misschien wil je kort een presentatie oefenen. Misschien wil je alleen maar voelen hoe het is om letterlijk in het spotlicht te staan, zonder wat te zeggen of te doen. Spreken in het openbaar je grootste nachtmerrie, maar vind je zelf dat je over de drempel moet?

Student? Docent? Medewerker? Schrijf je in: http://www.thnkfst.nl/timetable/event/aulavoorbeginners/

 

Email exchange with Schein on ‘Humble Consulting’

‘If we have to be humble in our consulting; what happens to our pride?’ one of the participants asked dr. Edgar Schein at the annual IODA conference.

IODA stands for ‘International Organizational Development Association’, a vivid global network of OD-practitioners, students and scientists that gathers every year on a different continent. Thanks to a pre-doctoral grant provided by THUAS I was able to join this interesting conference in Mysore (India) this August. The opening session was an interview with dr. Edgar Schein about his new book: ‘Humble Consulting’ (2016).

Although Schein appreciated the question of this participant, he stated very clearly that he means ‘here and now humility’ of the consultant in situations where you don’t know enough to provide an answer: ‘that kind of humility is situational and should in no way interfere with the helpers feeling of pride being helpful to others’.

fullsizerender

What, then, means ‘helping’ according to Schein? To him helping in complex and messy problems is not a matter of first diagnosing and then intervening to get a solution. Helping requires, he states, a personal relation with the client, based on caring, commitment and curiosity. It means letting go of too much of a professional distance, and engaging in a joint dialogic process to figure out feasible adaptive moves to deal with the situation that is worrying the client.

Somehow I miss in Scheins’ approach of ‘humble consulting’ the focus on learning he wrote earlier about in ‘Process Consultation Revisited’ (1999). Regrettably I wasn’t able to ask him a question during the conference, so I decided to mail him afterwards. My question was: ‘what is our specific contribution in stimulating the client to gain knowledge about how to go on independently in those complex and messy situations that you write about (not only in this particular situation, but in a somewhat different yet quite similar situation)?

Quite to my surprise Schein responded within a day: ‘I think of adaptive moves as a learning process, but I agree that the concept of learning how to learn is perhaps someone understated. I believe that the consultant should work his or her way out of his or her job because the client has developed adaptive capacity. I should have stated that the purpose of the relationship with the client is precisely what you suggest: teaching the client how to learn in future situations on his or her own. I will emphasize this more in future conversations’.

I took the courage from this answer to pose him another question: ‘Maybe we get to a small difference here between what consultants do and what coaches do; consultants searching primely for solutions, and coaches focussing explicitly on learning?’ After a few days Schein responded: ‘In my experience both words are being misused and cover many different kinds of practice. I end up using the word “helping,” always being helpful, and being “a helper.”’

I do understand the choice Schein has made during his career of more than 50 years, but somehow I hesitate redeeming ‘consultation’ and ‘coaching’ for yet another fuzzy word like ‘helping’. I mean: if the raison d’être of a profession is to be very clear about the contribution you make in a specific situation, how can we -as proud professionals- accept that our profession is simply about ‘helping’?  As if ‘consultation’ and ‘coaching’ don’t require a distinct expertise…

 

Schein, E. (1999) Process Consulting Revisited. Building the Helping Relationship. Addison-Wesley: Pearson Education

Schein, E. (2016) Humble Consulting. How to provide real help faster. Oakland California: Beret-Koehler Publishers

Goed bestuur van de ruimte in onderwijs

Op 19 september 2016 vond in het Ministerie van OCW het jaarlijks Debat van het Onderwijsbestuur plaats, dat aangekondigd was met de vraag:

“Is er ruimte in het onderwijs om een gezonde organisatie te worden?”

Een prikkelende aankondiging, omdat het nieuwsgierig maakt naar welk type ‘ruimte’ verwezen wordt (financieel, professioneel of…?) én wat er onder ‘gezond’ wordt verstaan (financieel, professioneel of …?). Voor mij, nieuwsgierig onderzoeker naar professionele ruimte in het hoger onderwijs, een interessante kans om te ervaren op welke wijze de krachtenvelden en de fricties tussen kaders en dialoog, sturing en eigen initiatief aan bod zullen komen bij de aanwezige bestuurders, de Minister en de overige belanghebbenden op basis van deze aankondiging. Ik meldde me aan.

Kees Boele, bestuursvoorzitter van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), verrichtte met zijn lezing ‘Passie voor Onderwijsbestuur’ de aftrap: een inspirerend betoog waarin hij op overtuigende wijze de urgentie tot verandering in onderwijskundige besturingssystemen duidelijk maakt, onderbouwde veranderings- en verbeterings-richtingen signaleert en deze met voorbeelden illustreert.

In dit blog worden de taken van onderwijsbestuurders opgesomd, althans diegene die Boele als hun belangrijkste taken beschouwt. In volgende blogs staan andere onderwerpen uit zijn betoog zoals “Professionals Governance, “Kwaliteitscultuur” en “Vertrouwen” centraal. Deze zijn noodzakelijk om een gezonde onderwijsorganisatie te worden, omdat, volgens Boele, “de ziel van een school niet in de begroting zit“.

Minister Bussemaker gaf in reactie op Boeles betoog aan dat door “Professionals Governance” de aandacht naar docenten gaat, die echt het verschil maken in onderwijs, dat besturen vooral communiceren is om draagvlak te creëren, want iedereen moet eigenaar kunnen zijn in de onderwijsorganisatie. De Minister raadt daarom aan samenspraak én tegenspraak te organiseren. De Ranitz, bestuursvoorzitter van InHolland, sloot daarop aan met de opmerking dat je als bestuurder ook een veilige omgeving moet bieden, want ‘andersom denken‘en ‘andersom organiseren‘ vraagt tijd. “Docenten weten zich vaak geen raad met de ruimte“, vervolgde zij, “Je moet het daarom samen bespreken, want binding en verbinding tussen bestuur, docenten en studenten is essentieel“. Ook Boele is het hiermee eens: “Verbinding via procedures leidt tot ontbinding!”

Het bovenstaande maakt al duidelijk dat er sprake is van een verschuiving. Afscheid lijkt te worden genomen van het adagium ‘Vertrouwen is goed, controle is beter’. Gezonde organisaties maak je met elkaar in vertrouwen en met ruimte. Hoe is dat inzicht ontstaan?

Er is urgent verandering nodig, volgens Boele, omdat er een kanteling gaande is van een verticaal geordende, centraal aangestuurde, top-down samenleving naar een horizontale, decentrale bottom-up samenleving. Bestaande instituties en organisaties worden vervangen door gemeenschappen, coöperaties en sociale en fysieke netwerken. Hij vertaalt dit door naar de wereld van onderwijs en stelt dat wij ons op de drempel van een nieuw paradigma bevinden, waarin drie zaken centraal zullen staan:

Passie, Professionals Governance en Vertrouwen.

Belangrijke rollen in deze paradigmshift zijn weggelegd voor alle deelnemers in een onderwijsorganisatie. Als eerste benoemt Boele de taken van de bestuurder(s):

1 Beschikken over passie: een must voor ieder in het onderwijs

Zonder passie, dus als je niet werkelijk van studenten houdt, als je je maar half bewust bent van het grote voorrecht om een bijdrage te mogen leveren aan de persoonlijke ontwikkeling van jonge mensen samen met je collega’s, heb je niets in het onderwijs te zoeken, ook niet als bestuurder of als toezichthouder” en “Aanspreekbaarheid op deze passie is niet te verzekeren, die heb je of die heb je niet. In het laatste geval: snel wegwezen uit het onderwijs, wan studenten en docenten voelen een gebrek aan werkelijke passie onmiddellijk aan“.

2 Kennen van publieke verantwoordelijkheid

Bestuurders hebben als belangrijkste taak, volgens Boele, vanuit hun passie te sturen op de mate van interactie tussen student en staf, want dat is dé factor van generieke betekenis voor studenten, zoals onderzoek aantoont. Volgens Boele zijn onderwijs-bestuurders goed wanneer ze, vanwege het belang van interactie, de nadruk leggen op:  “de inhoud (niet op de functies en de middelen), op de persoon van de student (die geen ‘klant’is), op aandacht (niet op service), op betekenis (niet op produktiviteit), op kwaliteit (niet op kwantiteit), op de lange termijn (niet op de korte termijn), op gezag (niet op macht) en op waarden (niet op indicatoren)“.

3 Mogelijk maken van experimenten en belonen van initiatief

Verder stelt Boele dat bestuurders ruimte dienen te bieden aan experimenten – inclusief de bijbehorende risico’s – en initiatieven dienen te belonen, dat zij ruimte durven te geven aan ‘adhocratie’, waarin professionals zich in wisselende combinaties organiseren:       “Dat is wel erg onwennig soms, maar het is wel de organisatievorm die het best past bij professionele complexiteit en diversiteit in een dynamische omgeving“.

4 Kwaliteit

Boele geeft aan dat je als goed onderwijsbestuurder streng moet zijn op kwaliteit:  “Behalve de kwaliteit van het onderwijs en onderzoek hoort ‘de kleine kwaliteit’ daar zeker bij: in de ogen van studenten is dat namelijk vaak de grote kwaliteit: roosters en informatievoorziening bijvoorbeeld. Dat moet in orde zijn“.

5 Autoritair zijn

” Autoritair komt van ‘augere’, wat ‘helpen groeien’ betekent. Dat doe je door aan te sluiten op de sterkste drijfveren van docenten en onderzoekers: inhoud van het werk, de zelfstandigheid en verantwoordelijkheid waarmee je het vak beoefent én de sfeer met collega’s“.  Boele stelt dat het sturen op deze drie drijfveren sterk bijdraagt aan het creëren van een kwaliteitscultuur.

Nieuwsgierig geworden?

In volgende blogs komen onderwerpen als “Professionals Governance”, Kwaliteitscultuur” en “Vertrouwen” aan bod. Voor wie daar niet op kan / wil wachten biedt het lezen van het volledige essay uitkomst; eenvoudig te downloaden via:

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-onderwijs-cultuur-en-wetenschap/documenten/publicaties/2016/09/22/passie-voor-onderwijsbestuur 

Passie voor Onderwijsbestuur, 2016, Kees Boele