‘Marjolijn ik ben soms doodsbang voor jou. Je intensiteit en overgave aan het moment trekt me aan. Ja zo wil ik leven! Met haar wil ik werken. Maar het maakt me ook bang dat ik tekort zal schieten en dat het pas oké is als ik er net zo intens als jij helemaal inspring. En alles loslaat en ieder risico meteen neem. Ik weet niet of ik dat wel kan. Ik weet eigenlijk ook niet of ik dat wel wil.

Wow! Deze woorden sprak Jacco van Uden tegen mij tijdens ons werkoverleg ter voorbereiding op de workshop Professionele Ruimte op het spel: wat kunnen we binnen organisaties leren van de toneelwereld? Deze worsteling die Jacco benoemt is precies het thema waar ik in mijn eigen leven en workshops mee werk: een verlangen naar vrijheid en overgave en de vraag hoe dat passend vorm te geven.

Ik ben Marjolijn. Ik ben performance kunstenaar. Ik zet mijn creatieve kunstenaarsblik in om complexe maatschappelijke vraagstukken of vraagstukken binnen organisaties van een nieuwe kant te belichten. Dit doe ik samen met de betrokken mensen middels workshops of andere interactieve werkvormen. 

Nieuwsbrief Corona, de politie en mantelzorg Lees in deze nieuwsbrief over het project Demenszien, speelplaats voor mantelzorgers en mijn werk voor de politie en de impact van corona op hun werk.

Lectoraat Kunst en Professionalisering Ik ben sinds 2018 betrokken als begeleider bij de Werkplaats Muzisch Onderzoek aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht. Hier lees je een artikel dat ik schreef over mijn werk als kunstenaar binnen organisaties.

The TurnClub Ik ben ook aangesloten als kunstenaar bij The TurnClub, aanpak maatschappelijke vraagstukken, van waaruit ik projecten opzet, bijvoorbeeld het project Demenszien.

Blogs met Jacco van Uden Lees hier de blogs die ik met Jacco van Uden schreef over Professionele Ruimte op het spel: wat kunnen we binnen organisaties leren van de toneelwereld?

Mijn website

www.marjolijnzwakman.nl

Opleidingen

2010-2012 MA, Koninklijk Conservatorium Den Haag, Cum laude, 9,5  Modern Muziektheater T.I.M.E.

2009-2011 MA, Sandberg Instituut, Gerrit Rietveld Academie Amsterdam, Autonome beeldende kunst

2005-2009 BA, Toneelacademie Maastricht, Theatraal performen

Ik ben kunstenaar. In mijn performances en workshops onderzoek ik menselijke relaties in ‘het systeem’. Daarin ontregel ik tijdelijk de alledaagse orde waardoor vertrouwde situaties vervreemden. Het publiek krijgt een eigen actieve rol. Zo ontstaan nieuwe ervaringen en inzichten over wat er nog meer mogelijk is in contact, buiten de vastgelegde regels en protocollen. Ik werk aan projecten in het domein van de kunsten en samen met opdrachtgevers die bereid zijn om een bepaald risico te nemen om de spanning tussen systeem en mensen in hun organisatie te onderzoeken. Organisaties en (kunstenaars)initiatieven waar ik bij ben aangesloten: Academie voor onzekerheidsvaardigheid | The TurnClub | AOG School of Management | Circus Andersom |The Curiosophy Collective

%d bloggers liken dit: