Wat doe je bij de Hogeschool?

Ik ben als docent verbonden aan de Master Organisatiecoaching (MOC). Deze opleiding  is uniek in ferons land, maar sluit inhoudelijk aan bij een vakgebied dat in de Verenigde Staten en in Scandinavië veel meer bekendheid geniet: het gebied van Organizational Development, met een duidelijke focus op organisatieleren. Organisatiecoaching is te zien als een volgende stap voor individuele- en teamcoaches die hun professionele ontwikkeling uitbreiden in de richting van de context waarin hun klanten zich bevinden.

Wat is je achtergrond?

Ik heb een eigen praktijk als professionele coach/(leer)supervisor, opleider en publicist op het gebied van coaching. Mijn begeleiding speelt zich af op het grensvlak van persoonlijke ontwikkeling en organisatieontwikkeling. Steeds ben ik op op zoek om samen met mijn klanten en opdrachtgevers iets nieuws te maken dat doorwerkt in de praktijk van alledag, ook als ik allang weer weg ben.

 Ook probeer ik door te publiceren een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het vakgebied.

Wat voor onderzoek doe je?

Op dit moment ben ik bezig met een Learning History voor de gemeente Amsterdam. Daar speelt zich op dit moment een ingrijpende organisatieverandering af. De afgelopen decennia zijn binnen de gemeente Amsterdam al diverse organisatieveranderingen doorgevoerd –met wisselend succes. Hoewel in de verandergeschiedenis van een organisatie belangrijke informatie verborgen zit over wat werkt en wat niet werkt, lijkt het er hier op dat het wiel steeds opnieuw wordt uitgevonden. Een Learning History helpt om het collectieve geheugen van de organisatie te expliciteren: kunnen de ervaringen met de veranderingen in het verleden ook inzichten opleveren ten behoeve van de huidige verandering?