Mijn naam is Theo de Joode en ben sinds 1 november 2013 (weer) in dienst van De Haagse Hogeschool als docent/onderzoeker bij de faculteit Business Finance & Marketing. ‘Weer’ omdat ik van 1998 tot en met 2011 al in dienst was van De Haagse Hogeschool. Eerst bij de (toen nog) sector Techniek en later bij de dienst Financieel Economische Zaken (FEZ). In die tijd heb ik verschillende functies uitgeoefend, zoals hoofd financiën, accountmanager en controller. Zo ben ik ook een aantal jaar de controller van AFM geweest.

Mijn loopbaan ben ik begonnen bij een accountantskantoor. Daarna heb ik voor het Institute for Human Resource Management in Den Haag gewerkt, vervolgens kwam de genoemde periode bij de Haagse Hogeschool en als laatste heb ik de functie van senior beleidsmedewerker bij de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond op de afdeling Audit & Control uitgevoerd.

In de avonduren heb ik verschillende studies gevolgd, met als laatste de universitaire studie bedrijfseconomie. Voor deze laatste studie heb ik onderzoek gedaan naar gedragspatronen van academiedirecteuren bij het opstellen van de begroting. Het was een onderzoek onder academiedirecteuren van de Haagse Hogeschool door middel van scripts.

In mijn laatste jaren bij de Haagse Hogeschool bekroop mij al de gedachte dat ik eigenlijk wel wat directer bij het onderwijs betrokken wilde zijn. Daarnaast vind ik onderzoek doen heel leuk. Een functie waarin onderwijs, onderzoek en ontwikkeling gecombineerd kon worden…dat leek mij geweldig. In mijn huidige functie zitten deze taken verweven. Een ideale functie dus.

Vanuit mijn interesse in clichés in het vakgebied bedrijfseconomie, geïnspireerd door Luc Peters met zijn boek Cliché en Organisatie, werd ik steeds meer bewust van de invloed van de neoklassieke economie op ons (bedrijfs)economisch onderwijs. Gezien de ecologische, sociale en economische problemen in de wereld hebben we een bredere taakopvatting nodig van de financial. Dus studenten verder laten kijken dan alleen de onderneming en het geld, maar ook kijken naar wat de maatschappij van je vraagt. Daarom houd ik mij nu bezig met de vraag hoe dit onderwijs verrijkt zou kunnen worden door ons te focussen op rentmeesterschap. 

%d bloggers liken dit: