AN KRAMER

Wat doe je bij de Haagse Hogeschool?

Ik ben als extern lid verbonden met het lectoraat Change management, vanuit mijn eigen bedrijf Nomadisch Veranderen.  Daarnaast geef ik les op de MP&C master Organisatie Coaching. Ik verzorg de module ‘het gereedschap van de organisatiecoach’. Dat zegt wel iets over mij; ik hou van de praktijk. Gereedschap zoeken, maken en vinden.

Wat is je achtergrond?

Body and soul. Ik startte bij het lichaam als oefentherapeut Cesar, voegde de ziel eraan toe met psychologie, om die beide te verbinden in een lichaamsgerichte psychotherapie-opleiding aan de VU. Ik werkte zeven jaar in een eigen praktijk en specialiseerde me op psychosomatische klachten.

Trainer en coach. Mijn ‘trainersopleiding’ bestond uit het zelf geven en ontwikkelen van heroriëntatie trajecten voor studenten aan de Vrije Hogeschool. Het was een brede leerschool: tegelijkertijd gaf ik leiding en deed de marketing en PR.  Een landgoed verder in Driebergen, bij de Baak, was de plek waar ik me verder professionaliseerde tot trainer. Acht jaar gaf ik met hart en ziel eindeloos veel trainingen, ontwikkelde programma’s en schreef het boek ‘De Zaal Uit, nomadisch leren’.  Ik vond manieren om informeel leren te bevorderen en letterlijk de zaal uit te gaan, met de maatschappij als leerveld.

Individu en organisatie. Na een korte tijd als organisatie-adviseur bij Twynstra Gudde, richtte ik mijn eigen onderneming, Nomadisch Veranderen op. Ik schreef het boek Olifantenpaadjes. Hierin beschrijf ik de kracht van informele netwerken voor verandering.

Organisatie en maatschappij. Ik ben gefascineerd door de tijd waarin we nu leven, de nieuwe maatschappelijke bottum up initiatieven inspireren me. Ik geloof in de kracht van collectieven en de wens om een positieve bijdrage te leveren aan een duurzame toekomst.

Experimenteren zit me in het bloed. Ik zie eigenlijk elke klus als een mogelijkheid tot experimenteren. Niet als doel op zichzelf, maar omdat elke vraag andere reacties vraagt en kansen in zich draagt. Alles wat ik doe en wat me boeit of raakt, verbind ik met mijn werk. Lezen van poëzie, literatuur en filosofie, meditatie, dans, genieten van de natuur, geïnspireerd raken door kunst, de actualiteit volgen.

Waar richt je onderzoek zich op?

Kunst en design. Momenteel werk ik aan een volgend boek, waarin ik de lessen van kunst en design voor veranderen onderzoek en beschrijf. Ik denk dat je echt dwars op het bestaande moet gaan staan om daadwerkelijke verandering teweeg te brengen. Kunstenaars maken zichtbaar wat onzichtbaar is. Dat geeft ruimte om anders te kijken en te handelen. Designers geven richting. Zij verbinden eindgebruikers. Zij zoeken op een specifieke manier naar oplossingen. Ik denk dat kunst en design een gouden combinatie is voor complexe organisatieveranderingen  en -vraagstukken.

Transparantie en film. Ik wil mij in mijn onderzoek richten op het gebruik van film in organisatieverandering. Ik wil een documentaire maken die laat zien wat er werkelijk gebeurt, met begrip voor de verschillende perspectieven. Medewerkers zullen zelf filmmateriaal maken. Intern wordt het filmmateriaal gebruikt als feedback- en reflectie-instrument. Extern draagt de documentaire bij aan genuanceerde beeldvorming, die begrip in plaats van afkeuring geeft. Zo krijg je zowel interne als externe transparantie.

ankramer@nomadischveranderen.nl

De Organisatie Activist

%d bloggers liken dit: