Wat doe je bij De Haagse Hogeschool?

Ik ben docent op de opleiding Human Resource Management van de Haagse Hogeschool. Sinds 2013 doceer ik overwegend onderzoeksvakken (kwalitatief) en organisatiekundige vakken. Daarnaast begeleid ik studenten met hun afstudeeronderzoek.

Wat is je achtergrond?

In 2008 ben ik als bestuurskundige afgestudeerd aan de Erasmus Universiteit. Mijn masterthesis heb ik geschreven over het onderwerp cultuurveranderingen binnen publieke organisaties. Na mijn studie heb ik twee jaar gewerkt als adviseur bij een adviesbureau. Vervolgens heb ik gewerkt als wetenschappelijk docent aan de Erasmus Universiteit.

Wat doe je voor onderzoek bij het lectoraat Change Management?

In mijn onderzoek zal ik me focussen op de relatie tussen sport en organisaties. Wat kunnen professionals bijvoorbeeld leren van professionele sporters? Meer specifiek wil ik me de komende tijd richten op het fenomeen in ‘the Zone/Flow’ zijn.

g.turan@hhs.nl

%d bloggers liken dit: