Een onderzoekslunch van het Onderzoeksplatform Connected Learning, op 3 juli aanstaande om 12.30 uur in het Innovation Playground van de Haagse Hogeschool gaat over controversen. Een het spelen daarmee. Haagse stedelijke innovatie laboratoria –InnoLabs– bieden daarvoor de ruimte. In Duindorp bijvoorbeeld, waar het onder meer gaat over de spanning tussen wat buurtbewoners een rechtvaardige woning-toedeling vinden en hoe gemeente en woningcorporatie daarover denken.

Kwartiermaker InnoLabs van de Haagse Hogeschool, Rob Ruts, vertelt over wat manieren zijn om controversen nuttig te gebruiken. Dat gaat ook aan de hand van een Lab-Log dat hij samenstelde. Het Lab-Log is een lab-experiment op zich, al was het alleen vanwege het gebruik van kunst, design en persoonlijke beleving in het geven van een beeld van de ontwikkeling van InnoLabs.

Het Lab-Log in wording is alvast in te zien via: https://indd.adobe.com/view/7457f4ed-8fc3-4a98-83f5-595da22ec080