De gemeente Den Haag heeft stedelijke innovatie laboratoria, InnoLabs. Verspreid over de stad bieden ze gelegenheid nieuwe manieren te vinden om stedelijke vraagstukken aan te pakken. Van armoedebestrijding tot cultuur participatie, van burgers betrekken bij stedelijke ontwikkeling tot jeugd & veiligheid.

Wethouder Rabin Baldewsingh nam het initiatief. Hij ziet de InnoLabs ook als aanleiding voor ‘het ombuigen van het systeem’ binnen de gemeentelijke overheid. Met een nieuwe stedelijke overheidspraktijk komt een change management uitdaging volgens hem.

De InnoLabs zijn een samenwerking zijn tussen gemeente en Haagse kennisinstellingen zoals de Haagse Hogeschool. Bestuursvoorzitter Leonard Geluk van de HHS ziet InnoLabs als een impuls aan het vinden van nieuwe vormen van kennisontwikkeling. Het aangaan van uitdagingen in de stad past volgens hem in het onderwijs en onderzoek van een geëngageerde hogeschool.

Meer over InnoLabs in een documentaire die gemaakt werd om een beeld te geven van de stand van zaken na een jaar ontwikkelen. Burgers, buurtinitiatieven, sociaal ondernemers, bedrijven, onderwijsinstellingen, gemeenteambtenaren, studenten en docenten zijn al praktisch aan de slag. InnoLabs ontwikkelen zich ook snel als domein waar aandacht kan worden besteed aan de nieuwe vormen van kennisontwikkeling waar Leonard Geluk het over heeft. Kijk verder op: vimeo.com/196432587