… heet een nieuwe artikel over deoi-2016 experimenten met pop-up ‘stores’  bij de Haagse Hogeschool. Met collega Marjanne Cuypers hebben we gekeken naar de mate van boundary crossing tussen disciplines welke we samen met de 40 deelnemende studenten van drie faculteiten konden bereiken.

https://www.ou.nl/web/onderzoek/tijdschrift-onderwijsinnovatie

Kijk op bladzijde 35!