Art based learning is gebaseerd op leren van kunst.  Jeroen Lutters heeft in zijn proefschrift ’In de schaduw van het kunstwerk’ een bepaalde aanpak beschreven. De aanpak komt kortom hierop neer: Je hebt een leervraag en daarmee kijk je naar bijvoorbeeld een film waarbij er allerlei , unknow thoughts ‘boven komen ( vgl het intuitieve en imaginaire leren) . Daarna vertel je het verhaal over de film aan een ander in relatie met met je leervraag.

Iets voor leren in organisaties? Het werken met films en kunst en daarmee de professionele ruimte en dialoog bevorderen om bijvoorbeeld keuzes en normatieve professionaliteit te verhelderen.